Beleidsplan

Als belangrijkste uitgangspunten hebben wij:

  • Vergroting biodiversiteit, verrijking landschap (niet alleen “niet aantasten”), versterking ecologie;
  • De bijen terug op en rond de akkers en in de bermen;
  • Bevordering gemeenschapszin en inclusiviteit – w.o. werken met mensen met afstand tot reguliere arbeidsmarkt; en samenwerking met bedrijfsleven, overheden en burgers
  • Ambachtelijke, historische kennis door toepassing ook behouden voor toekomst, respect voor handmatig werk;
  • Economisch haalbaar model voor landschapstransitie – break-even rond 2022/2023.

Farm Flower Fragrances
Na de succesvolle afronding van de eerste fase is besloten om FFF onder te brengen in de Stichting/Foundation Farm Flower Fragrances. De stichting heeft als doel het FFF-product verder te ontwikkelen en uit te brengen.
Met de oorspronkelijke doelstelling van de verkoop van 10.000 eenheden product per eind 2020 omvat het activiteitenplan:

Productie 100 potjes
Om FFF onder de aandacht te brengen van investeerders en consumenten, maar ook om terugkoppeling van consumenten te verkrijgen, is begonnen met een beperkte oplage te maken van het parfum.

Uitwerking geurontwikkeling
Er is een begin gemaakt met het parfum. Omdat parfums vaak samengesteld zijn uit tientallen geurcomponenten ligt er nog een ontwikkeltraject voor de boeg, met als doel om een geurbeleving te creëren die de nieuwe vitaliteit van het landschap uitstraalt. Naast inbreng van het FFF-team is specifieke expertise noodzakelijk om het parfum goed te kunnen verkopen.

Logo en verpakking
De uitstraling die FFF moet hebben moet raken aan circulariteit, historische ambachtelijke kennis, gemeenschapszin, kunst en luxe. Naast het keramische lucht- en lichtdichte potje door Cor Unum/Claudy Jongstra is een logo en een design van de verdere verpakking nodig.

Juridische zaken, Verificatie van wet- en regelgeving alsmede producteigenschappen
Merkrecht moet worden vastgelegd, alsmede de aansprakelijkheid, zowel voor productie als voor product. Hiervoor wordt advies gevraagd aan een gespecialiseerd juristen kantoor.

Locatie en productiefaciliteiten
Voor opslag, drogen, verwerking, verpakking en verzending is een locatie nodig, uiteraard met voldoende ruimte om al die activiteiten te doen. Met het oog op procesapparatuur (destillatie en extractie) is veiligheid een belangrijk criterium, hetgeen wordt uitgewerkt, en uitgedrukt in de aanpassingen die aan de bebouwing nodig zijn. Daarnaast is het wenselijk om educatieve mogelijkheden mee te wegen (rondleidingen, workshops). Diverse alternatieven worden onderzocht, waaronder (her)gebruik van historische panden.
Op locatie moet ook worden geïnvesteerd in de verschillende technische productiemiddelen (een installatie voor destillatie en extractie apparatuur, analyseapparatuur).

Teeltplan 2020
In samenwerking met Stichting Noordelijke Lustwaranda wordt een plan gemaakt – en teelten ingezet – om op tijd gewassen te kunnen oogsten en verwerken tot essentiële olie. Omdat de natuur haar eigen tempo heeft moet dit plan de komende maanden rond zijn. Verder dient de logistiek te worden uitgewerkt, waaronder inzet (tijdelijk) personeel, vervoer.

Internationale marketing, verkoop
Aansluitend op de naamsbekendheid van Claudy Jongstra liggen de grootste kansen voor FFF in het buitenland en met name in de VS. Hiervoor is een strategie nodig en een bureau met de relevante ervaring. De marketing uitingen moeten aansluiten op productverkoop, waarvan een groot gedeelte is voorzien via internet. Ook het webdesign komt in handen van een bedrijf met ervaring in deze branche.

“Lakenhal concept”
Claudy Jongstra is benaderd door museum “De Lakenhal” in Leiden om een permanente tentoonstelling in te richten op het gebied van Farm Flower Fragrances. De museumwinkel zal de mogelijkheid krijgen om FFF te verkopen aan bezoekers. Financiering van de inrichting van de ruimte moet nog worden afgerond. Mocht dit een succesformule zijn, dan kan het concept 1:1 gekopieerd worden naar andere musea.

Projectleiding
Inzet van management, projectleiding en controlling.

Financiering
De stichting heeft financiële middelen nodig voor apparatuur, huisvesting, productie en de activiteiten gericht op vergunning, marketing en verkoop.
We hebben inmiddels veel enthousiaste reacties gekregen (waaronder een “Creative Heroes Award”). Daarbij zijn we in gesprek geraakt met mogelijke partners, met wie we de mogelijkheden verkennen om aan het FFF-project deel te nemen.