Farm Flower Fragrances is een initiatief van Claudy Jongstra. Met hulp van een subsidie van het Gieskes-Strijbis Fonds is het concept ontwikkeld om bloemenstroken aan te leggen in de Friese groene monocultuur. Dit brengt kleur in het landschap, creëert nieuwe biodiversiteit en brengt de bij terug. Uit de oogst van de gewassen wordt essentiële olie geproduceerd, als basis voor een biologisch parfum. De initiële stappen zijn uitgewerkt en Farm Flowers Fragrances is gelanceerd op 3 juni in Bakkeveen.

De vervolgstap is om een sluitend projectplan uit te werken om Farm Flower Fragrances te ontwikkelen, te produceren en uit te brengen. Daartoe is “Stichting Foundation Farm Flower Fragances” opgericht op 24 mei 2019, met:

Robert van de Leur – Voorzitter
Albert van Zadelhoff – Penningmeester
Jos Reekers – Secretaris

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74930451
De stichting heeft als RSIN: 8600 77 925
De stichting heeft een bankrekening bij Triodos: NL78 TRIO 0379 6875 77