The Night Perfume / Het Nacht Parfum @ Museum de Lakenhal

[Dutch Below]

The monumental works of Claudy Jongstra “NINE and Cosmic Cry” that she created for Museum de Lakenhal formed the inspiration for the Night Perfume. This perfume can now be experienced in the Museum’s Fragrance Cabinet.

The tapestries with their diversity of blues and blacks evoke the enigmatic moment of l’heure bleu, the blue hour. During the last breath of dusk, when the night embraces us, a temporary other world emerges. If black is the color of the night, then blue is the color of change, when we realize that we can no longer rely on our vision; our sensory experience is broadened.

In this border land of ​​day and night, we experience our sense of smell differently and more strongly. The aromas of twilight are the scent of anticipation, not knowing what to expect, not knowing what is to come; curiosity as our guide.
For the Night Perfume, we researched the influence of darkness and its potential of broadening our sensory expectations.
The perfume invites the visitor to embark on a sensory journey based on the different stages of the night, travelling from dusk to sunrise. The perfume is an experience in itself: what associations does it evoke?
What is the aroma of the night?

The exhibition is extended up to the 27th of June. You can also download the L@kenhal App and listen to the audio tour with our perfume researcher Yeva Swart who tells more about the making process, an interview with Claudy Jongstra herself and the interpretation of the Night Perfume by comedian and writer Vincent Bijlo.

DUTCH:

De monumentale werken van Claudy Jongstra ‘NINE en Cosmic Cry’ die zij maakte voor Museum de Lakenhal vormden de inspiratie voor het Nachtparfum.  Dit parfum is nu te ervaren in het Geurenkabinet van het Museum. 

Jongstra’s kunstwerken met hun diversiteit aan blauw- en zwarttinten roepen de gewaarwording van het raadselachtige moment van l’heure bleu, het blauwe uur, op. Tijdens de laatste adem van de schemering, wanneer de nacht ons omhelst, ontstaat er een tijdelijke andere wereld. Als zwart de kleur van de nacht is, dan is blauw de kleur van verandering, wanneer we ons realiseren dat wij niet langer op ons zicht aan kunnen en daarmee onze sensorische beleving wordt verbreed.

In dit grensgebied van dag en nacht, ervaren wij geuren anders en sterker. De aroma’s van de nachtschemering zijn de geur van anticipatie, niet weten wat je kan verwachten, niet weten wat er komen gaat; de nieuwsgierigheid als leidraad.

Voor de nachtparfum hebben we daarom gekeken naar de beïnvloeding van duisternis en daarmee de potentie van het verbreden van je sensorische verwachtingen. De parfum nodigt daarmee de bezoeker zelf deze zintuiglijke waarnemingsreis aan te gaan in de verschillende stadia van de nacht, van de schemering tot de zonsopgang. De parfum is ervaring op zichzelf: wat ruik je precies en welke associaties roept het op? Wat is de geur van de nacht?

De tentoonstelling is t/m 27 juni verlengd. Tevens kunt u de L@kenhal-App downloaden en  luisteren naar de audiotour met onze parfummaker Yeva Swart die meer vertelt over het maakproces, Claudy Jongstra zelf en de interpretatie van het Nachtparfum van cabaretier en schrijver Vincent Bijlo.