Biodiversiteitsproject Station Mantgum

Op de dag van de Duurzaamheid 9 oktober 2019 onthulde wij de eerste stap in het samenwerkingsproject tussen Arriva, de Gemeente Leeuwarden, architect Hans Achterbosch, Studio Claudy Jongstra, Stichting Farm Flower Fragrances and de Tuinclub van Mantgum.
Er werd een tijdelijke zitbank getoond, ontworpen door Han Achterbosch, als symbolische plek om het gesprek over biodiversiteit in Friesland te stimuleren.
Het intiatief is onderdeel van ontwikkelen van biodiverse stations in Friesland door Arriva binnen het zogeheten Bijenpact.

Foto: Arriva Nederland

Dankzij de grote inzet van de Tuinclub van Mantgum en de enthousiaste medewerking van de gemeente Leeuwarden, is tijdens het afgelopen jaar het grasveld naast het station Mantgum ondertussen ontwikkeld tot een groot bloemenfeest.
Er zijn vele stinzenbollen gepland die elk jaar weer opnieuw in het (vroege) voorjaar zullen bloeien, een drachtarme periode tijdens welke bestuivende insecten juist wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat deze bollen zichzelf vermeerderen en zo verwilderen, opdat het grasveld uit zichzelf een grote bloemenzee wordt. De geselecteerde bollen zijn gekozen op advies van Nico Kloppenborg, bewoner van Mantgum en tuinarchitect.

Wij willen iedereen die bij dit project betrokken is geweest hartelijk bedanken! En met name de verschillende medewerkers van de Gemeente Leeuwarden en de leden de Tuinclub van Mantgum voor hun aanstekelijke enthousiasme en hun inzet bij het planten van de honderden bollen en het zaaien van de bloemenweelde.