Uitgangspunten van Stichting FFF:

  • Vergroting biodiversiteit, verrijking landschap (niet alleen “niet aantasten”), versterking ecologie;
  • De bijen en andere bestuivende insecten terug op en rond de akkers en in de bermen;
  • Bevordering gemeenschapszin en inclusiviteit – waaronder de inzet van en het werken met mensen met een afstand tot reguliere arbeidsmarkt, alsmede samenwerking met bedrijfsleven, overheden en burgers;
  • Respect voor en behoud van ambachtelijke, historische kennis door praktische toepassing hiervan;
  • Ontwikkeling van een economisch haalbaar model voor landschapstransitie waarbij het break-even-point uiterlijk medio 2023 moet zijn bereikt.

Farm Flower Fragrances
Na de succesvolle afronding van de eerste fase is besloten om Farm Flower Fragrances onder te brengen in de Stichting/Foundation Farm Flower Fragrances. De stichting heeft als doel het FFF-product verder te ontwikkelen en uit te brengen.

Ons beknopte activiteitenplan voor 2020-2022:

Uitwerking geurontwikkeling
Er is een begin gemaakt met verschillende recepturen voor FFF-parfums. Omdat parfums vaak samengesteld zijn uit tientallen geurcomponenten ligt er nog een ontwikkeltraject voor de boeg, met als doel om een geurbeleving te creëren die de nieuwe vitaliteit van het landschap uitstraalt. Dit is tevens direct verbonden aan het verder ontwikkelen van onze verschillende teeltplannen.
Naast inbreng van het FFF-team is specifieke expertise noodzakelijk om het parfum internationaal te kunnen gaan vermarkten.

Logo en verpakking
De uitstraling die FFF moet hebben moet raken aan circulariteit, historische ambachtelijke kennis, gemeenschapszin, kunst en luxe. Naast het keramische lucht- en lichtdichte potje (ontwikkeld door Cor Unum & Claudy Jongstra) dient een logo en het verpakkingsdesign te worden gerealiseerd.

Juridische zaken
Verificatie van wet- en regelgeving alsmede producteigenschappen (zoals houdbaarheid en toepassing) zullen worden onderzocht. Merkrecht moet worden vastgelegd, alsmede de aansprakelijkheid, zowel voor productie als voor product. Hiervoor wordt advies gevraagd aan een gespecialiseerd juristenkantoor.

Locatie en productiefaciliteiten
Voor opslag, drogen, verwerking, verpakking en verzending is een locatie nodig, uiteraard met voldoende ruimte om al die activiteiten te doen. Met het oog op procesapparatuur (destillatie en extractie) is veiligheid een belangrijk criterium hetgeen wordt uitgewerkt en omschreven in de aanpassingen die aan de gebouwen en terrein nodig zijn. Daarnaast is het wenselijk om educatie mogelijk te maken in de vorm van onder andere rondleidingen, lezingen en workshops.
Diverse alternatieven worden onderzocht, waaronder (her)gebruik van historische panden. Meerdere partijen hebben zich reeds gemeld. Op locatie moet ook worden geïnvesteerd in de verschillende technische productiemiddelen (een installatie voor destillatie en extractie apparatuur, analyseapparatuur).

Internationale marketing, verkoop
Aansluitend op de naamsbekendheid van Claudy Jongstra liggen de grootste kansen voor FFF in het buitenland en met name in de VS. Hiervoor is een strategie nodig en een bureau met de relevante ervaring. De marketing uitingen moeten aansluiten op productverkoop, waarvan een groot gedeelte is voorzien via internet. Ook het webdesign komt in handen van een bedrijf met ervaring in deze branche.

“Lakenhal concept”
Stichting Farm Flower Fragrances is benaderd door museum “De Lakenhal” in Leiden om een parfum te ontwikkelen die aansluit op Claudy Jongstra’s monumentale werken NINE en Cosmic Cry die in de Lakenhal worden tentoongesteld. Dit is inmiddels afgerond met de succesvolle Nachtparfum.

Financiering
De stichting heeft financiële middelen nodig voor apparatuur, huisvesting, productie en de activiteiten gericht op vergunning, marketing en verkoop. We hebben inmiddels veel enthousiaste reacties gekregen (waaronder een “Creative Heroes Award”). Ook zijn we volop in gesprek geraakt met mogelijke partners, met wie we de mogelijkheden verkennen om aan het FFF-project deel te nemen.

Actueel

Uiteraard ondervindt de Stichting Foundation Farm Flower Fragrances ook hinder van het COVID19-virus. Een aantal werkzaamheden en acties kunnen beperkt, met extra kosten of soms helemaal niet worden uitgevoerd. Ook merken wij dat partners hun prioriteiten soms noodgedwongen en dus begrijpelijkerwijs moeten wijzigen.
Ondanks deze beperkingen blijven we ons maximaal inzetten om de noodzakelijke voortgang te boeken. De einddoelstelling blijft ongewijzigd, maar de doorlooptijd zal een langere tijdsperiode beslaan.