Farm Flower Fragrances is naast een parfum ook een Stichting, die zich inzet voor het terugbrengen van kleur in het landschap van de Friese groene monocultuur en het bevorderen van de lokale economie. Met hulp van een schenking  van het Gieskes-Strijbis Fonds is het concept ontwikkeld om bloemenstroken te cultiveren met de intentie de biodiversiteit op verschillende wijzen te verhogen en het bestaan van bijen en andere bestuivende insecten te waarborgen.
Uit de oogst van de gewassen wordt etherische olie geproduceerd, als basis voor het biologisch parfum. Tevens zijn de zonnebloemen voor onze olieproductie een grote bron van voeding voor de lokale insecten.

De initiële stappen zijn uitgewerkt en Farm Flowers Fragrances is gelanceerd op 3 juni in Bakkeveen. Daarnaast heeft de landelijke en internationale pers veel aandacht aan dit bijzondere initiatief besteed.

De vervolgstap is om een sluitend projectplan uit te werken om Farm Flower Fragrances te ontwikkelen, te produceren en uit te brengen. Daartoe is “Stichting Foundation Farm Flower Fragances” opgericht op 24 mei 2019, met:

Robert van de Leur – Voorzitter
Albert van Zadelhoff – Penningmeester

Medeoprichter Jos Reekers is, vanwege professionele verplichtingen, uit het bestuur getreden in 2019, maar blijft beschikbaar als adviseur.

De bestuursleden en adviseurs van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

Yeva Swart droeg in de periode 2019-2020 de verantwoordelijkheid van de verdere ontwikkelingen op het gebied van de teelt en verschillende FFF-parfums.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 74930451
De stichting heeft als RSIN: 8600 77 925
De stichting heeft een bankrekening bij Triodos: NL78 TRIO 0379 6875 77